Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO expozycja.pl

I.  Dane personalne właściciela sklepu:

PPHU Exponet Aleksander Urbańczyk

43-300 Bielsko-Biała

ul. 11-go Listopada 60-62

NIP: 547-013-09-49

tel : 033 816 58 52

fax :033 816 58 52

e–mail : biuro@expo-net.pl

II. Postanowienia ogólne

1. Sklep Internetowy expozycja.pl zajmuje się sprzedażą sklepów internetowych, stron internetowych, hostingu oraz usług pozycjonowania i obsługi (stron/sklepów) internetowych.

2. Realizacja sprzedaży w Sklepie Internetowym expozycja.pl odbywa się według niniejszego regulaminu.     

3. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym expozycja.pl oznacza akceptację przez Klienta zasad sprzedaży wynikających z  regulaminu  oraz zobowiązuje go do przestrzegania zawartych w nim postanowień.

4. Z oferty expozycja.pl mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie  posiadające pełną  zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne.

5. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego expozycja.pl nie stanowią oferty w myśl postanowień Kodeksu cywilnego, a mają jedynie charakter informacyjny i reklamowy.

 

III. Składanie zamówienia.

1. Zamówienia na towary przyjmowane są elektronicznie poprzez stronę internetową sklepu za pomocą formularza zamówienia.

2. Warunkiem dokonania zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza.
3. Poprzez złożenie zamówienia Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i ją akceptuje.

4. Poprzez złożenie zamówienia, Klient oświadcza, iż wyraża zgodę, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz.926 z późn. zm.) na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez PPHU Exponet Aleksander Urbańczyk wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym exponet.pl
5. Zamówienia można składać każdego dnia roku , od pn do nd 24 godziny na dobę.

6. Po dokonaniu zamówienia pracownik naszej firmy komunikuje się z Klientem, omawia produkt pod względem funkcjonalnym, dobierając elementy zgodnie z wymaganiami klienta i na tej podstawie przedstawia ofertę przygotowaną specjalnie pod kątem Klienta.

IV. Potwierdzenie zamówienia

1. Fakt złożenia przez Klienta zamówienia zostanie potwierdzony przez sklep internetowy automatycznie drogą elektroniczną.

2. Potwierdzone zamówienie nie jest obowiązujące.

3. W przypadku pomyłki np. podwójnego zamówienia, prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas pocztą elektroniczną na adres biuro@expo-net.pl

V. Realizacja zamówienia

1. Zamówienia będą realizowane niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzonego zamówienia, z zastrzeżeniem poniższych zapisów.

2. PPHU Exponet Aleksander Urbańczyk w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji zamówienia oraz jego anulowania w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do rzetelności/wiarygodności złożonego zamówienia.

   3. Czas realizacji zamówienia jest ustalany indywidualnie z każdym Klientem z osobna w czasie rozmowy z naszym pracownikiem.

   4. PPHU Exponet Aleksander Urbańczyk zastrzega sobie zmianę terminu realizacji zamówienia w przypadkach niezależnych od właściciela epozycja.pl. O zmianie terminu realizacji zamówienia Kupujący zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną.

VI. Ceny towarów/produktów/usług

1. Wszystkie ceny za (towary/produkty/usługi) podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT i mają jedynie charakter informacyjny. Ceny za (towary/produkty/usługi) są ustalane indywidualnie przez pracownika naszej firmy z każdym Klientem z osobna.

  2. Sprzedający może dokonywać zmian cen w każdym czasie, przy czym w przypadku ustalenia ceny przez pracownika naszej formy z Klientem, ma charakter wiążący i nie może ulec zmianie.

  3. Ceny poszczególnych (towarów/produktów/usług) znajdują się na stronach sklepu.
  4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.

     

VII. Dane osobowe.

 1. Rejestrując się w Sklepie Internetowym expozycja.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez PPHU Exponet Aleksander Urbańczyk z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. 11-go Listopada 60-62 danych osobowych związanych z realizacja zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym epozycja.pl. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep Internetowy expozycja.pl. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późniejszymi zmianami) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 3. Zgodne z wyżej wymienioną Ustawą, Klienci Sklepu Internetowego expozycja.pl mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.

 

VIII. Postanowienia końcowe


 1. Sklep Internetowy expozycja.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e -mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

 2. Ceny podane w Sklepie Internetowym expozycja.pl mają jedynie charakter informacyjny. Ceny są ustalane indywidualnie przez pracownika naszej firmy z każdym Klientem z osobna, a cena finalna produktu zależy od indywidualnie wybranych przez Klienta elementów składających się na produkt dopasowany do potrzeb klienta.

 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późniejszymi zmianami) i ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późniejszymi zmianami).
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 19 Kwietnia 2010r.
 5. Sklep Internetowy expozycja.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie http://www.expozycja.pl Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian realizowane będą według dotychczasowych zasad.

 

 

    W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości pracownicy Sklepu Internetowego expozycja.pl pozostają do Państwa dyspozycji i prosimy o kontaktKategorie produktówJeśli chcesz dostawać e-maila z nowościami - wpisz swój adres: